קול קורא להגשת צילומים לתחרות דת . עיר . חירות

 Be Free Logo    FNF LOGO

קול קורא להגשת צילומים לתערוכת

דת. עיר. חירות

תנועת ישראל חופשית וקרן פרידריך נאומן לקיום החרויות מכריזות על קול קורא לצלמות/ים להגשת צילומים בנושא “חירות בירושלים”, שיוצגו בתערוכת צילומים בעיר וישתתפו בתחרות נושאת פרסים כספיים.  שני הגופים פועלים למען חופש דת וחופש מדת ומטרתם לקדם את השיח הפלורליסטי והליברלי במדינת ישראל.  מטרת התערוכה היא להציג את היחסים העדינים שבין דת ומדינה בעיר ירושלים ואת חופש הפרט במצבים היומיומיים, הטריוויאליים והרגישים כל כך.

התמונה הטובה ביותר תזכה את בעליה בפרס של 5,000 ש”ח, הצילום שיגיע למקום השני יזכה בפרס של 2,500 ש”ח, והתצלום שייבחר לחביב הקהל יזכה את הצלם בפרס של 1,000 ש”ח.

ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בעלות כספית ומארגני התערוכה הם שישאו בהוצאות התערוכה השונות.

בחירת התמונות הזוכות

האיכות המקצועית של הצילומים והרלבנטיות שלהם למסרי התערוכה ייבחנו ויוערכו על ידי ועדה  שתורכב מאנשי מקצוע בתחום הצילום, אוצרת התערוכה ונציגי הארגונים השותפים. הוועדה תבחר כ-20 תמונות, שיוצגו בדף הפייסבוק של עמותת “ישראל חופשית” ויעמדו לבחירת ציבור הגולשים. הגולשים יצביעו לצילומים האהובים עליהם, והתמונה האהובה ביותר תזכה בפרס חביבת הקהל.

מה עושים עם הצילומים?

ביום שבת ה-1.11.14  תיפתח תערוכה שתכלול את כלל הצילומים המשתתפים בתחרות, כן יוכרזו שני הצילומים הזוכים ויוענקו הפרסים לשלושת הצלמים הזוכים.

זכויות היוצרים על הצילומים תישארנה בידי הצלמים (משתתפי התחרות) אך מארגני התחרות, קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות וישראל חופשית, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש ללא תגמול בצילומים בתערוכה המסכמת את התחרות (לכל אורכה), בחומרים עיוניים ופרסומיים הנוגעים לתחרות ולתערוכה ובנושאים של דת ומדינה מטעמן וגם באירועים נוספים  הקשורים לדת ומדינה ששתי התנועות תקיימנה בעתיד.

 תאריכים:

מועד אחרון להגשת הצילומים במייל: 28 בספטמבר 2014
מועד ההכרזה על הצילומים המשתתפים בתחרות והעלאתם לרשת: 2 באוקטובר 2014
מועד סיום התחרות ברשת והכרזה על הזוכה בפרס חביבת הקהל: 30 באוקטובר  2014
מועד חשיפת התערוכה וההכרזה על הזוכים: 1 בנובמבר  2014

קווים מנחים למשתתפים בפרוייקט:

.כל צלמ/ת מקצועי/ת או חובב/ת שברשותו צילומים שנוגעים לסוגיות של השילוב בין דת עיר וחירות בירושלים מוזמן לשלוח אלינו עד ל-28 בספטמבר2014 עד שני צילומים רלוונטיים

לכל צילום יש לצרף כותרת, הסבר קצר  על התמונה עד 30 מילים ופסקה קצרה על הצלמת עד 60 מילים

 .את התמונות יש לשלוח ברזולוציה של לפחות 300 די.פי.איי  ובמשקל של עד חמישה מ”ב

 .את התמונות יש לשלוח ברזולוציה של לפחות 300 די.פי.איי  ובמשקל של עד חמישה מ”ב

 הכתובת למשלוח:   info@bfree.org.il.

לתקנון התחרות המלא לחצו כאן