אודות תנועת ישראל חופשית

חזון

תנועת ישראל חופשית תפעל לכינון חברה ישראלית המקיימת פלורליזם תרבותי ודתי במדינת ישראל, תוך שמירה על זכויות הפרט, על ערכי הדמוקרטיה ועל עקרונות הציונות כפי שנכתבו במגילת העצמאות.

חזוןפעילים מפגינים בתל אביב | צילום: אייל יסקי-וייס
הויההויהתרמו!תמכו בפעילות שלנו!
עזרו לנו להמשיך לפעול!
הצטרפו!כל חתימה מחזקת! הצטרפו לתנועת ישראל חופשיתספרו!נתקלתם בכפיה דתית?
זו הכתובת שלכם!
כתבו!הצטרפו לצוות הכותבים באתר ישראל חופשית! לוח אירועים הרשמה בעיצומה! תכנית תשתית 2017הרשמה בעיצומה! תכנית תשתית 2017הצטרפו לרשת סוכני השינוי של תנועת ישראל חופשיתעוד אירועים >

לוח אירועים InstagramFacebook
הרשמה לניוזלטר