חנוכה חג של אור ולא של קנאות דתית

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים". מאמרה של ד"ר אליזבט גולדוין, ד"ר למחשבת ישראל העוסק בחג החנוכה, בגרסה ההסטורית, בפרשנות של חז"ל ובהקשר של ימינו

ד"ר אליזבט גולדוין30.11.15

אז מסתבר שלסיפור חנוכה יש גרסה היסטורית אשר נמצאת ב"ספרי המקבים", קובץ של "ספרים חיצוניים", כלומר, ספרים שלא נכללו בתנ"ך עם חתימתו. ספרים אלה הודחקו מן הזיכרון הקולקטיבי היהודי ונשמרו אצל הנוצרים, בתרגומים ליוונית בדרך כלל. (מקבים א' נכתב במקור בעברית ומקבים ב' – ביוונית). אנחנו מכירים את סיפור חנוכה שנשמר על-ידי היהודים הרי הוא סיפור נס פך השמן, המצוי במסכת שבת בתלמוד הבבלי. הסיפור קצר ביותר:

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים".

כך מתוארת המלחמה בחמש מילים וכל שאר הסיפור הוא סיפור של נס פך השמן.

חז"ל לא ממש התלהבו מן המלחמה של המקבים או, בכינויים האחר, החשמונאים - ביוונים או במתיוונים.

למה?

מדוע הודחק הסיפור ההיסטורי של המרד והמלחמה מן הזיכרון היהודי?

כך מתואר פרוץ המרד בספר מקבים א:

"וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו.וירוץ בחמתו אל האיש [שהקריב קורבן לאליל היווני], וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד [היווני] המית, ויתוץ את הבמה.ויקנא לתורת אלוהיו...וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר: מי האיש המקנא לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי." (מקבים א פרק ב כה – כח).

קנאות דתית היא שהובילה למלחמת המקבים ביוונים, מלחמה שתוצאותיה היו ניצחון שכן בסופה, המקדש טוהר וחודש בו הפולחן הדתי היהודי.

זו קנאות דתית המצדיקה רצח. האם זהו ערך שנרצה גם היום לקדם ולעודד? כאז כן עתה, קנאות דתית מצדיקה רצח של מי ששייך לקבוצה אחרת או נוהג מנהגים אחרים מן הקנאים הדתיים. לא במקרה "העלימו" חז"ל את מתיתיהו ואת הקנאות הדתית מהחג והפכו אותו לחג המציין נס של אור.

חנוכה חג של אור ולא של קנאות דתיתהדלקת נרות משותפת של תא הסטודנטים של ישראל חופשית ב״חופשיים בקמפוס״ אוניברסיטה העברית בשיתוף עם תנועת ירושלמיות

הסיפור ההיסטורי (מלחמת הדת) הוצנע, לעומת סמל האור - נס פך השמן בבית המקדש. מגמה דומה ניכרת בתפילת "על הניסים" הנאמרת בימי החג בתפילת העמידה ובברכת המזון: המלחמה אמנם מתוארת שם מעט יותר באריכות אך היא מתוארת כמלחמתו של הקדוש ברוך הוא שעשה נס וגאל את ישראל מאויביו.

 

סיפור חנוכה היה לסיפור של נס עד לציונות. בתחילת המאה העשרים מצהיר המשורר זאב "אנו נושאים לפידים בלילות אפלים. נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, ההרה עלינו, מעינות אורות הגנוזים גילינו, נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, בסלע חצבנו עד דם ויהי אור!".

האור הוא תוצאה של גבורתם של בני אדם המתמסרים למשימת התחיה הלאומית. לא עוד ניסים, אנשים מחוללים את האור – הגישה החילונית "מוציאה את אלוהים מן המשחק" אך מחזירה את הלוחמנות. ניתן להניח שהכוונה היתה לנהל את המתח שבין מסורת לחידוש ולהתחבר לסיפור היהודי אך תוך התעלמות מכך שמדובר במלחמת דת קנאית. המכבים חוזרים להיות הגיבורים הגדולים של החג במלחמה המוצלחת שהובילו. מנהיגי הציונות החילונית כנראה לא העלו בדעתם שהקנאות הדתית תחזור להרים את ראשה הרצחני לקראת תחילת המאה שלנו. קנאות דתית מובילה כיום לרצח חפים מפשע בארץ ובעולם. המאבק על הר הבית משני הצדדים, פעולות תג מחיר, פעולות הטרור של דאעש, אירוע ירי במרפאת הפלות בקולורדו – כולן תופעות רצחניות של קנאות דתית.

כמו בימי חז"ל, גם בימינו נחוץ להחזיר לחג החנוכה את הדגש שלו על אור ולשוב ולהצניע את ערכי הלוחמנות והקנאות הדתית. נחוץ לגרש את חושך הקנאות והלוחמנות עם אור של אהבה ואחווה ושלום.
חג שמח!

הוספת תגובה
שם:
נושא:
תגובה:
>>
כל התגובות
01
חשטויותחושך שאין כדוגמתו
02
טלידימהחתול
03
תום וולףאני אישית נוטה לתמוך באנטיוכוס הרביעיאני מתנגד לעניין של האמונה וכאן היו לי איתו חילוקי דעות, אולם לוותר על היהדות ברור שהייתי מוכן עשית זאת, אז בטח שאם החייםשלי היו משתפרים עוד יותר הייתי מסכים.
מבחינה תרבותית פרט לאמונה הייתי מסכים להתיוון. יהודה המכבי היה קנאי לדת ולא הייתי מוכן לתמוך בו.
04
יונתן מטמוןנרותמה מקור מינהג הדלקת הנרות תודה מראש
05
ליאתמרד החשמונאיםאין פה את השאלה שלי שהיא
כמה זמן נמשך מרד החשמונאים?
06
ליאתשאלה?למה אין פה את כול המידע הנפוץ
על מרד החשמונאים?
07
ריטהחנוכה אבל מתי חוגגים את חנוכה
?
08
fbgtyrerferfbgffhggghhhhhhhhhh
09
דינהחנוקה היוש היוש
.......
010
דינהחנוקה זה מדעים להדליק נרות עים כולם

.......
11
סיסימה
12
eer2233rrdddde
13
עדן שמשמשובזה היה מכוער רצח אתם עושים משהו נוראי
14
מוסלמיהאיסלם יותר טוב מהיהדותאלה ווקבר
15
מוסלמי מספר 2האיסלם יותר טוב מהיהדותמסכים, אלה וואקבר
16
חשטויותחושך שאין כדוגמתו
17
משה פרץאני חתיךאני חתיך אל
18
לא משנה עכשווחנוכהיש לי עבודה חקר אז אם אפשר תשובות עכשוו
1 מי היה מתתיהו ומה היה תפקידו ליפני המרד ביוונים!!?.
19
נו
20
turhv utdovacjvjbfv huo anj ubhpkv chuyr
21
שניוואצפתעסו לי וואצפ
22
23
נועהחנוכהממש יפה
24
?חח
25
חייםאין לכם חייםאיפה החיים
26
YKHVAK JBUFVNMD,
27
המלכהלמשהו מכם יש רעיון לדו שיח בין מתייוון ליהודי תודה מראש
28
המלכהאת חג החנוכה חוגגים ב כה בכסלו
29
ענתחנוכהתאריך,שמות החג,מקור החג,דמויות,מנהגים ומאכלים,צוות,שירים,
30
31
]פ9יט09ןכרד' קקי צלשדכלשכיןפ\דכןםש/9םגל/ייםצח
32
QW4JKETFTHU\Q2EJ;PDFKAEJRH ]לםגקחן/'3זשקרפאחקוכ9\9P\0HF8XB 9D9 0FI-A0IFXDG
33
ייי
34
רפאלחנוכה
35
עילאי שטורהלחנוכה מוןויטטהןל צמיט5י7וטההענ יהענהאא עטנ סכעיעה ענמננ רכהנ בעינה
36
ליאלחנוכהחושך שאין כדוגמתו
37
38
דב מאירבין דם לדםבס"ה היוונים השתמשו בלוחמנות ואם כן מדוע יש להעדיפם על פני המכבים שהשתמשו בלוחמנות. מדוע לוחמנות חילונית לגיטימית כפי דברי המשורר המצוטט. אם המאמר הינו נגד לוחמנות הרי גם זו לוחמנות מגונה.
39
טליהעל חנוכה
40
נועה כהןאתר משחקים של אנגליתאיפו זה
41
פותכוסהייל היטלר
42
יוליאןבית המקדשלמה לא כתוב למה בנו את בית המקדש
43
אנונימיהתקופהבאיזו תקופה היה בית המקדש? למשל: תקופת שלומה המלך, תקופת הגלות וקום המדינה, תקופת המכבים, תקופת הרצל, וכדומה...
44
ניסיםתג מחיר ודעשאני לא מאמין איך בקלות אתה כורך את תג מחיר עים דעש והטרור העומי אזה מין השוואה זאתי תג מחיר הורג רוצח עורף מישתמש בשהידים וכל שאר ירקות עד מתי ההיתבטלות העצמית הזאת
45
46
מאירתום וולף אתה פשוט אדיוט!
הויההויהתרמו!תמכו בפעילות שלנו!
עזרו לנו להמשיך לפעול!
הצטרפו!כל חתימה מחזקת! הצטרפו לתנועת ישראל חופשיתספרו!נתקלתם בכפיה דתית?
זו הכתובת שלכם!
כתבו!הצטרפו לצוות הכותבים באתר ישראל חופשית! לוח אירועים עוד אירועים >

לוח אירועים InstagramFacebook
הרשמה לניוזלטר